26 września 2014

Zapaska / slavic apron

Dwuczęściowa zapaska, możliwe różne sposby noszenia.

Two-parts slavic apron. Possible various ways of wearing it.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz